Dag 9 –Perfect Pearls

De som känner mig vet att jag har en viss svaghet för perfect pearls. Ack så allt i min omgivning skimrar efter jag haft fram de små burkarna men ack så fint allt blir! Jag tycker ännu att man borde kunna blanda ett par pytsar PP i målarfärgen när man ska måla väggarna. Borde bli superfint. Maken var inte lika övertygad när det kom på tal… Bakåtsträvare ;)

Photo 2012-03-30 17 38 42

Den som nån gång försökt fota ett alster med PP på vet också att det är i stort sett omöjligt att få bra bilder. Detta var det bästa jag kunde få fram. Jaja, de är fina i verkligheten och det är väl huvudsaken.

Posted by

If it's crafty I have probably tried it. Or plan to try it tomorrow. I love to be creative in all ways, but I tend to gravitate to making cards, coloring and diecutting. I also have a bad yarn shopping.... ehm... KNITTING... habit. I live in Sweden with my husband, two cute minions (also known as kids) and three dogs. I work from home at a small international development company during the days, and craft while listening to audio books or follow my favourite series at nights and on weekends. I love it when I don't have to leave the house, being an introvert and socially awkward and all. That's why my slippers to shoe ratio is close to 1:1 and I'm not ashamed to admit it ;)

Make my day, leave a comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s